Samostan - Jurklošter
Samostan - Jurklošter - 3Dpro.si

Prosimo, počakajte, medtem ko čaramo ...

Ali ste vedeli?
Izvor krajevnega imena - Srednjeveški zapisi kažejo na prvotno Jur(i)jova dolina ali Jur(i)jev dol, kar vsebuje narečni svojilni pridevnik iz svetniškega osebnega imena Jurij. Sv. Jurij je bil popularen srednjeveški svetnik, je zavetnik Ptuja in Pirana.
Samostan - Jurklošter - 3Dpro.si